De opbouw

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid:

 

Facturatie via Infomedics

Tandarts Jeroen Bouwman is aangesloten bij de beroepsvereniging NMT. Het bedrijf Infomedics, een dochteronderneming van NMT, zorgt voor het versturen en innen van rekeningen van onze praktijk. Daardoor hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening en dus meer tijd voor ú. Infomedics stuurt u de nota met acceptgiro. U betaalt de nota aan Infomedics.

 

Declaratie bij uw verzekeraar

Als u voor tandheelkunde (en orthodontie) verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen. Het kan voorkomen dat Infomedics met uw verzekeraar afspraken heeft gemaakt over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Infomedics rekent dan af met u én met uw verzekeraar.

 

Vragen over de nota

Heeft u vragen over de nota? Bel dan tijdens kantooruren met de Infomedics Patiëntenservice via telefoonnummer 0900 – 404 94 04 (35 cent per minuut) of kijk op www.infomedics.nl/contact.