Klik hier voor de tarieven en algemene bepalingen voor tandheelkundige zorg in 2021.
Klik hier voor een indicatie van bijkomende materiaal- en techniekkosten.

Bij behandelingen boven de € 250,- geven wij een begroting mee.

Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl