Klik hier voor de tarieven en algemene bepalingen voor tandheelkundige zorg in 2020.
Klik hier voor een indicatie van bijkomende materiaal- en techniekkosten.

Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl